Category Archives: Uncategorized

Wat heeft de Reformatie ons nu eigenlijk opgeleverd?

De Reformatie heeft ons zowel grotere vrijheden gegeven als vele nieuwe vormen van tirannie, stelt New York Times-columnist Ross Douthat   De westerse wereld weet niet echt wat zij aan moet met de vijfhonderdste verjaardag van de protestantse Reformatie. De machtige protestantse gevestigde orde die deze verjaardag uitbundig zou hebben gevierd, bestaat niet of nauwelijks… Read More »

Lyndal Roper’s boek over Luther

Ik heb dit boek eindelijk in mijn bezit. Een eerste steekproefse lezing stelt mij niet teleur. Hier doet iemand met grote kennis van zaken en op grond van diepe kennis van Luthers tijd, zijn brieven, vertrouwdheid met de omstandigheden waarin hij leefde, en omringd door andere mensen, een poging om te begrijpen wat hij deed en… Read More »

vergissen is menselijk

priester: ‘Uw Luther heeft zich vergist op heel wat punten…. ‘ dominee: ‘Vergissen is menselijk! … en wat mij aan uw paus zo goed bevalt is dat hij zo menselijk is!!’

Dank je Luther…

Lig je daar lekker te wachten op de eeuwigheid, word je door REFO500 weer van onder het stof gehaald en opgevoerd als nieuwe superster. Geleerden, kerken, toeristenburo’s: ze vinden je plots weer geweldig. Terwijl je eigenlijk 500 jaar geleden niet meer wou dan schaven aan de kerk: ‘Reform’, ‘Reformatie’; en grondig, dat zeker, maar geen splitsing, laat… Read More »