Luther met Katharina op weg naar het bordeel (Johann Hasenberg, 1528)

Contrapropaganda: Luther en Katharina als ’tegenbeeld’ van Jezus en Maria.

Johann Hasenberg (fl. 16de eeuw), Ioannis Hasenbergij Bohemi, ad Luderanorum, famosum Libellum, recens Wittenbergae editum, responsio.
Leipzig: Melchior Lotter (sr.), 1528.

afbeelding en achtergrond afkomstig van deze website Bridwell Library

toelichting bij de afbeelding: 

Johann Hasenberg, professor te Leipzig, doet in dit werk een frontale aanval op Katharina von Bora. Het werk wordt afgesloten met twee houtsnedes. Links zien we Christus en de Maagd Maria die een aantal vrome nonnen naar een klooster brengt. Recht zien we een andere processie: Luther op weg naar de Poorten van de hel met Kathatina von Bora, gekleed als non, maar omringt door vliegen. Boven het koppel een gedrukt opschrift: “Da reyt Merthen mit seyner Kethen yns frawenzimer” (Daar rijdt Maarten met zijn Käthe naar het vrouwenvertrek). De laatste woorden zijn doorgehaald met een pen, en in de marge links staat de voorgestelde verbeterig: “yns frauen-haus” (naar het bordeel).